Política de Qualitat

TECNIFICACIÓ I MANTENIMENT. és una empresa de serveis d’ instal·lacions elèctriques de baixa tensió, instal·lacions de climatització, instal·lacions tèrmiques e instal·lacions solars.

Les activitats de l’empresa van des de la instal·lació de nous serveis, fins al manteniment i reparació d’instal·lacions.

Un dels objectius principals de l’empresa és millorar la seva posició competitiva en el seu àmbit, el que tan sols s’aconseguirà mitjançant la satisfacció del client i el compliment de les seves obligacions, tant formals com ètiques amb totes les parts interessades i mostrant el compromís de complir amb els requisits legals i altres requisits.

La política de l’empresa per aconseguir aquests objectius inclou com a eina bàsica el la implantació d’un Sistema de Gestió de Qualitat basat en la Norma Internacional UNE EN-ISO 9001:2015 . Aquesta política proporciona el marc per a establir i revisar els objectius i fites anuals.

Per a que el Sistema de Gestió de Qualitat  sigui eficaç, és necessari que la conformitat del treball respecte als seus requeriments, estigui basat en un anàlisis de riscos i que aquests s’utilitzin com a mitjà per a una millora continua, també cal una gestió basada més en la prevenció que en la correcció.

La formació de tots els treballadors de l’empresa i el seu convenciment dels objectius són condicions imprescindibles per aconseguir-los. També té una importància rellevant la comunicació amb les parts interessades.

La direcció de l’empresa revisa periòdicament el Sistema de Gestió de Qualitat (inclosa la present Política), per assegurar-se de la seva conveniència, adequació i eficàcia contínues, avaluant oportunitats de millora en el sistema i en els processos.

La Política s’ha comunicat a tots els nivells de l’empresa i es manté a disposició de les parts interessades a la pàgina web.

Mollet del Vallès, a 25 de març de 2019.