Instal·lació Climatització


Aire condicionat:

-Sistemes de VRV (Cabal de Refrigerant Variable)
-Sistemes aire-aigua (Plantes refredadores, fan-colls, climatitzadors …)
-Sistemes aigua-aigua (Torres de refrigeració, plantes refredadores elèctriques i / o absorció, unitats terminals …)
-Sistemes d’expansió directa (tipus roof-top, compactes, partits …)
-Sistemes de condicionament de precisió (sales informàtica, telecomunicacions …)
-Sistemes producció d’energia combinats (plaques solars, fotovoltaica …)

Calefacció:

-Sistema de calefacció con caldera centralitzada
-Sistema de calefacció individual con radiadors
-Sistema de calefacció por sol radiant
-Sistema de calefacció industrial
-Aeroterms
-Convectors